Hopp til hovedinnhold

Nyhet og arrangementsarkiv

2024-10-31
Hotell Gardermoen
-

Norske kommuner bruker mye tid og penger på utdaterte arkivsystemer, usikker bevaring av data og uoversiktlige løsninger. Med KDRS blir det en slutt på dette - vis befolkningen at dere kan bedre!…

Vestland fylkeskommune har vært en pioner i bruken av KDRS sitt innsynssystem. Betydelige kutt i driftskostnader, samtidig som man kan levere rask og nøyaktig informasjon. Dette er erfaringene til…

2024-06-05
Maskinistgata 1, Trondheim

-

Våre medlemmer tar imot digitalt skapte arkiver fra kommunene og langtidsbevarer dette hos oss i KDRS.

KDRS forventer flere bevarte arkivpakker og ser en økning i størrelsen på disse for fre…

Kommuner, fylkeskommuner, offentlige institusjoner og virksomheter sitter på store mengder digitalt arkivmateriale som ikke blir avlevert, mye av dette står i fare for å gå tapt. En produksjonslinj…

2022-11-24
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
-

KDRS sikrer digitalt skapte arkiver i kommunal sektor for framtiden. Våre medlemmer tar imot digitalt skapte arkiver fra kommunene og langtidsbevarer dette hos KDRS. På mandag den 4. juli 2022 ble…

Menon Economics har gjennomført en ekstern evaluering av Komunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter.

KDRS Produksjonslinjemetoden sparer staten for 700 millioner kroner. Metoden brukes også av KDRS sine medlemmer for å hjelpe kommunene med å spare kostnader.

Arkivverket setter fart på innhenting og bevaring av digitale arkiv fra statsforvaltningen med "KDRS Produksjonslinje" metoden.

Dagen i dag, 19. mai 2020, er en merkedag for KDRS SA som i år feirer 10-årsjubileum. For 10 år siden stiftet IKA Kongsberg, IKA Møre og Romsdal, Aust-Agder museum og arkiv, IKA Trøndelag og…

Kommuner og fylkeskommuner sitter på store mengder digitalt arkivmateriale som ikke blir bevart og mye av dette står i fare for å gå tapt. En ny metode for bevaring gjør nå kommunene i stand til å…