Hopp til hovedinnhold

Vi bevarer og tilgjengeliggjør de digitale arkivene deres trygt og enkelt

Forsidebilde_serverrom2

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) er eid av medlemmene som er kommunale og interkommunale arkivinstitusjoner fra hele landet. KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiv innenfor primært kommunal og fylkeskommunal sektor.

KDRS ble stiftet i mai 2010 og har hovedsete i Trondheim. Vi har 15 medlemmer og dekker totalt 61% av landets kommuner fra og med 2023.

Nyheter

Norske kommuner bruker mye tid og penger på utdaterte arkivsystemer, usikker bevaring av data og uoversiktlige løsninger. Med KDRS blir det en slutt på dette - vis befolkningen at dere kan bedre! 

Å havne i en situasjon der man ikke har tatt vare på offentlig informasjon eller blir utsatt for datainnbrudd er ubehagelig - og kan potensielt koste folk jobben.

Vestland fylkeskommune har vært en pioner i bruken av KDRS sitt innsynssystem. Betydelige kutt i driftskostnader, samtidig som man kan levere rask og nøyaktig informasjon. Dette er erfaringene til Vestland fylkeskommune etter at de tok i bruk KDRS sitt innsynssystem. 

Våre medlemmer tar imot digitalt skapte arkiver fra kommunene og langtidsbevarer dette hos oss i KDRS.

KDRS forventer flere bevarte arkivpakker og ser en økning i størrelsen på disse for fremtiden. En ny søke- og visningstjeneste vil gjøre det enklere for kommunene å navigere i sine digitale arkiver.
 

Digital sikkerhet

Sikkerhet er vår høyeste prioritet når. Alle data er sikret mot data-tap.

Digitalt depot er etablert i en egen sikkerhetssone. Det vil ikke være tilgang til internett fra denne sonen.

Oppkobling fra medlem til sikker sone skjer med VPN oppkobling med to-faktor autentisering. Overføring av data vil skje via verktøyet ETA som overfører arkivpakken direkte fra medlemmets dataområde (lokalt) via en kryptert tunell inn til sikker sone hvor det digitale depotet er. Når selve overføringen i ETA er kryptert, og når dette skjer gjennom en VPN tunell, vil overføringen være dobbelt kryptert.

Basert på gode erfaringer har det også blitt åpnet for mulighet til overføring med FileZilla noe som har vist seg å gi en høyere overføringshastighet. Denne overføringen skjer også gjennom VPN tunellen.

Pålogging til forvaltningssystemet (ESSArch EPP) skjer med brukernavn og passord.

Ta kontakt om du vil vite mer.

FileSender

Overførings tjeneste – FileSender

For å forenkle hverdagen hos våre medlemmer er det etablert en tjeneste som kan overføre store filer fra et sted til et annet.

Utfordringen med å sende USB minnepenner og harddisker har med ført at data har kommet på avveie og data har gått tapt. FileSender muliggjør for alle medlemmer med tilgang til Digitalt depot, å sende eller motta store filer, typisk en kryptert arkivpakke. Alle som har tilgang til tjenesten kan sende en invitasjon f.eks. til en i kommunen om at en kryptert arkivpakke kan sendes til et medlem. Tjenesten forenkler innhenting av arkiver, og effektiviserer denne delen av arbeidsprosessen.

Kontakt oss om du vil vite mer om sikker overføring av filer.