Hopp til hovedinnhold

Politipiloten – Innovasjon i praksis

 

Arkivverket går nye veier når det gjelder overføring av elektronisk skapte arkiv. 

En ny metode er prøvd ut i samarbeid med Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.  Metoden som brukes kalles Produksjonslinjen og er utviklet sammen med KDRS og kommunal sektor.  
 

Tradisjonelt har det vært både kostbart og ressurskrevende å vedlikeholde gamle systemer, trekke ut data og overføre dataene til Arkivverket. Den nye metoden er både enklere å forholde seg til for arkivskaper og ikke minst veldig mye billigere. 


Les hele artikkelen her:
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsprosjekter/pagaende-prosjekter/politipiloten?q=produksjonslinje%2520politiet
 

Bilde
Fra venstre Liv Heidi Siljebråten, Hanne Cathrine Strøm (begge fra Politidirektoratet), Ane Kamilla Hovdan, Lars Jynge Alvik og Stein Utstumo fra Arkivverket.