Hopp til hovedinnhold

KDRS 10 ÅR

 

Dagen i dag, 19. mai 2020, er en merkedag for KDRS SA som i år feirer 10-årsjubileum. 


For 10 år siden stiftet IKA Kongsberg, IKA Møre og Romsdal, Aust-Agder museum og arkiv, IKA Trøndelag og IKA Finnmark selskapet som fikk navnet Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter som et samvirkeforetak.

Gjennom 10 års drift har selskapet opplevd en positiv utvikling i arkivfagmiljøet gjennom flere omfattende prosjekter innenfor etablering av arbeidsprosesser, metoder og infrastruktur for sikring og langtidsbevaring av elektroniske arkiv.  Disse prosjektene har bidratt til standardisering, effektivisering og kompetanseutveksling. KDRS opplever stadig større oppslutning ved at stadig flere arkivinstitusjoner har valgt KDRS som sin foretrukne samarbeidspartner og vi dekker per dato 81% av alle norske kommuner.
 

Når vi feirer 10-årsjubileum har vi 17 arkivinstitusjoner i vår medlemsbase og vi takker alle sammen for et godt samarbeid og ser fram til fortsettelsen! 
 

Stikkord