Du er her

Nye KDRS prosjekter som støttes av Norsk Kulturråd

KDRS starter nå opp to nye prosjekter som begge har fått utviklingsstøtte fra Norsk Kulturråd.
Norsk Kulturråd
Norsk Kulturråd

Prosjektet «Utforming av felles prosesser og rutiner for digitalt skapt materiale» skal utarbeide prosessbeskrivelser og basisrutiner som er tilpasset kommunale arkivinstitusjoner som skal håndtere digitale depoter.  Viktige rammer her vil være OAIS, TRACK og bruk av ESSArch depotstyringssystem som er under utvikling i DIAS prosjektet ved Riksarkivet.

Det andre prosjektet «EMP sikret digitalt sikringslager» skal lage en utredning for hvordan det kan etableres et sikringslager for kommunale arkivinstitusjoner som er sikret mot kraftige elektromagnetiske pulser (EMP) og annen skadelig stråling. Når data lagres på magnetiske media er det spesielt viktig at materialet sikres slik at informasjonen ikke tapes.  Med ambisjoner om at også digitale arkiver skal bevares for evigheten, må også dette på plass.

 

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment