Du er her

Barnevernsystem mot Noark5 kjerne

På oppdrag for kommunene Sandnes og Bamble har IKA Rogaland og IKA Kongsberg utarbeidet rapporten: "Barnevernsystem mot Noark5 kjerne. - Tilpassing og sektorspesifikke metadata for barnevernsektoren".

IKA Kongsberg og IKA Rogaland har på forespørsel fra sine respektive eierkommuner, Bamble og Sandnes, mottatt forespørsel om arkivfaglig bistand slik at disse kommunene kan ta i bruk Documaster sin frittstående Noark5 kjerne mot fagsystemet Visma Familia. Basert på Sigve Espeland ved IKA Rogaland sine erfaringer i forbindelse med arbeidet med SAMDOK-rapporten: «Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystem» (SAMDOK-2017), ble det laget en arbeidsplan for å støtte arkivtjenestene og barnevernet i Sandnes kommune og Bamble kommune for å nå dette målet. Tidlig i prosessen ble det også tydelig for sentrale aktører at i dette arbeidet vil det bli lagt for en dag viktig dokumentasjon som også andre kan få behov for. Vi ble derfor raskt enig om at det måtte skrives en faglig rapport som dokumenterer dette arbeidet. Og det er den vi med dette offentliggjør.

Via KDRS har eArkivarer ved kommunale arkivinstitusjoner (KAI) fått et tett og godt faglig samarbeid på nasjonalt nivå. Det var derfor enkelt å innlede et samarbeid i denne saken for å få til et best mulig resultat for de to kommunene i hhv. Telemark og Rogaland.

Vi fant det også mest naturlig å publisere rapporten på KDRS sin webside slik at tematikken den tar opp kan nå lengst mulig utover og oppover til de faglige miljøene den har aktualitet for.

Den publiserte rapporten har blitt bearbeidet basert på kommentarer fra Visma. Se vedlegg.

God lesning!

Her finner du:

  • Rapporten
  • Vedlegg

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment