Du er her

Arkivmeldinga, Meld. St. 7 (2012–2013)

Det omtalte Arkivmeldingen er nå kommet og er tilgjengelig. Arkivmiljøet gjennomgår nå meldingen og det er avdekket mange svakheter med meldingen. Det forventes at det kommer et tilsvar fra arkivmiljølet med en motmelding.

Arkivmeldingen er omfattende og du kan selv lese den i sin helhet her.

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment