Du er her

KDRS Samling

Det nærmer seg en ny KDRS samling. Fra KDRS sin side vil vi foreslå å arrangere denne samlingen den 22. - 24. mai 2012. Erfaringsmessig vet vi jo at det skjer mye i dette tidsrommet slik at det sannsynligvis vil kunne bli kollisjoner. Tilbakemelding ønskes så snart som mulig. Vi vil beslutte tidspunktet den 17. februar.

Det tas sikte på å ha en tre dager lang samling denne gangen. Det blir to konferansedager og en mer praktisk rettet dag.

Kom gjerne med innspill til tema som ønskes tatt opp på denne samlingen.

Baser på tilbakemeldingene mottatt før 17. februar er det besluttet at samlingen gjennomføres 22. - 24. mai 2012.

Det er jo endra dato for KDRS-samlinga.

tirsdag 12. - 14. juni i Trondheim.

Du er her

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment