Du er her

Fagsystem for frisklivssentraler

Hei,

har noen av dere kjennskap til fagsystemer/journal- og adm.systemer for frisklivssentraler? Extensor AS har eksempelvis utviklet et system som heter Extensor 05 - rammeverk for sikker administrasjon av frisklivssentraler. Litt mer informasjon om frisklivsarbeid, se http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Folkehelseidrettogfriluftsliv/Frisklivssentraler/tabid/710/Default.aspx. Mvh. Jim-Arne Hansen/Interkommunalt arkiv Troms

Ref. NTNU-prosjektrapport MFEL48, ”Folkehelse i Innherred samkommune”,– Eksperter i Team, Folkehelsearbeid – Fra forskning til handling, Marthe Engebretsen - Informasjonssikkerhet, Ingeborg Engh - Biologi, Regine Ringdal - Psykologi, 14. april 2011, http://www.innherred-samkommune.no/prosjekt/frisklivssentraler/dok/ntnu_prosjektrapport.pdf

Rapporten ”Folkehelse i Innherred samkommune” kartlegger hvilke metoder og praksiser som benyttes i allerede eksisterende frisklivssentraler for å se etter beste praksis.

Kapittel 4.3 i rapporten gir en oppsummering pr. 4. april 2011 vedrørende ”Eksisterende systemer”. Sitat, 1.avsnitt: Det finnes per i dag ingen anbefalte eller sentralgitte IT-systemer for kommunale frisklivssentraler, og helsedirektoratet legger ingen føringer for valg av et slikt system. Det blir derfor opp til hver enkelt kommune å velge et system som dekker de faglige behovene til frisklivssentralen, og som samtidig er av god sikkerhetsmessig kvalitet. I den forbindelse vurderes det om det skal utarbeides en kravspesifikasjon som kommunene kan bruke ved anskaffelse av et slikt system (Kirsten Petersen, pers.kom., 4. april 2011).

Videre i samme kapittel, siste avsnitt, sitat: I dag benytter mange av frisklivssentralene papirbaserte systemer (eller svært enkle databehandlingsprogrammer) for behandling av resepter, deltakerinformasjon, frisklivssamtaler og oppfølging. Sett fra et forskningsperspektiv gjør papirsystemer det vanskelig å følge opp, dokumentere effekt og videreutvikle tilbudet ved sentralen. Selv om det ikke finnes sentralgitte systemer mener Ellen Blom (pers. kom, 21. mars 2011) at enkelte frisklivssentraler (eksempelvis Alstahaug kommune i Nordland) har klart å få til et system der de benytter det eksisterende kommunale helsesystemet. Etc.

Helsedirektoratet (2011) har laget en "Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering”, ref. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-og-organisering/Sider/default.aspx

Om du trenger konkrete opplysninger om systemmet til Extensor kjenner jeg en utvikler svært godt, og kan sikkert skaffe til veie kontakter og annen info fra de. Ellers er jeg desverre blank 

Du er her

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment