Du er her

Presentasjoner SQL kurs 12. og 13. mars 2014

Type dokument: 
Institusjon: 

Innhold krever innlogging

For å få tilgang til innhold på kdrs.no sine beskyttede nettsider og forum må du først registrere deg.

Tilgang blir primært gitt til personer som jobber med eller i tilknytning til elektroniske arkiv innen kommunal eller fylkeskommunal sektor.

Tilgang kan også bli gitt til personer som jobber med elektroniske arkiv innen undervisning, forskning eller programvareutvikling.

Normalt vil det kunne ta opptil 24 timer før din konto blir aktivert. I ferier kan aktiveringen ta lengre tid.

Registrer deg her

Kommentarer

USE <mittetternavn>_noark5;

INSERT INTO mappe VALUES ("33509f56-aa8e-11e3-9058-00247e101921", "", "Mappetittel", "Offentlig tittel", "Min fine beskrivelse", "", "2014-03-13", "Ola Nordmann", null, null, "6cf257fc-262b-4a40-9e00-766d718d8a64", null);

INSERT INTO mappe VALUES ("35b9147a-aa8e-11e3-9058-00247e101921", "", "Mappetittel", "Offentlig tittel", "Min fine beskrivelse", "", "2014-03-13", "Ola Nordmann", null, null, "6cf257fc-262b-4a40-9e00-766d718d8a64", null);

INSERT INTO registrering VALUES (UUID(), "2014-03-13", "Ola Nordmann", null, null, "6cf257fc-262b-4a40-9e00-766d718d8a64", "33509f56-aa8e-11e3-9058-00247e101921", null);

INSERT INTO registrering VALUES (UUID(), "2014-03-13", "Ola Nordmann", null, null, "6cf257fc-262b-4a40-9e00-766d718d8a64", "35b9147a-aa8e-11e3-9058-00247e101921", null);

SELECT 

    count(r.systemId) as RegistreringerIMappe,

    r.referanseMappe as ReferanseMappe,

    r.opprettetAv as OpprettetAv,

    m.tittel as Mappetittel

FROM

    registrering r

        join

    mappe m ON r.referanseMappe = m.systemId

group by r.opprettetAv , referanseMappe

order by referanseMappe;

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment

randomness