Du er her

KDRS samling 13. og 14 juni

KDRS inviterer alle som arbeider med bevaring av elektroniske arkiver til en samling i Trondheim den 13. og 14. juni.

Se vedlegg for program.

Påmeldingsfristen er 8. juni 2017.

Du vil i løpet av disse to dagene få høre om følgende:

Prosjektet MAVOD – Modernisering av ArkivVedlikehold og Overføring til Depot har nå avlevert sine anbefalinger om hvordan vi bør innrette oss inn i framtiden når det gjelder digitale arkiver i offentlig sektor knyttet til arkivvedlikehold og overføring til depot. Prosjektet fikk sitt mandat i april 2016 og sluttførte prosjektet i april 2017. De sentrale personene i prosjektet vil du treffe på KDRS samlingen.

Arkivverket presenterer et rykende ferskt verktøy for test og kvalitetssikring av datasett - Noark 3, 4, 5 - og fagsystemer.  Programvaren kan kjøres både av arkivskapere, depotinstitusjoner og konsulenter. Du får også høre om arkivverkets standard for databeskrivelse - ADDML - og programmet Arkadukt som brukes til å generere ADDML filer for fagsystemer. Til avslutning presenteres planene for videre utvikling av verktøykassen.

KDRS prosjektet for bevaring og formidling av elektroniske arkiv har igangsatt utvikling av et verktøy som skal effektivisere uttrekk og bevaring av fagsystemer. Fokus for verktøyet er fagsystem i kommunal sektor, men verktøyet kan også benyttes på andre områder. Målsetningen for verktøyet er å redusere tiden det tar å bevare et typisk fagsystem.

Det kommunale miljøet har valgt å ferdigstille Noark validator, som opprinnelig ble utviklet av Documaster AS.  Presentasjonen vil vise hvordan dette verktøyet kan benyttes for test av uttrekk. Det kommunale miljøet ønsket å ha et tilleggsverktøy i forhold til de testverktøyene Arkivverket var i ferd med å utvikle.

Noark-5 Tjenestegrensesnitt ble publisert i 2016 og vi får høre hvordan det har vært å benytte denne beskrivelsen for å implementere grensesnittet mot en Noark5 kjerne. Det etter sigende vært noen utfordringer.

Det europeiske prosjektet E-Ark ble sluttført i januar 2017. Dette prosjektet har utviklet en del verktøy, deriblant oppdatert standarden Siard 2.0. I tillegg er det også utviklet verktøy for uttrekk av informasjon fra en database til Siard format – RODA - Database Preservation Toolkit. Presentasjonen vil gi en liten beskrivelse av hvordan dette verktøyet har fungert.

Visma er en stor aktør innenfor fagsystemer til kommunal sektor. Visma har nå implementert flere av sine fagsystemer benytte en Noark kjerne. Vi får høre litt mer om dette er  gjort i presentasjonen fra Visma.

Trondheim kommune har et stort prosjekt med å implementere et nytt sentralt arkiv som kalles for TK-arkiv. Vi vil få høre hvordan dette prosjektet er gjennomført og hva status er i dag.

Blockchain er en teknologi som benyttes i mange sammenhenger. Et av de mer kjente som bruker denne teknologien er Bitcoin. Vi får en presentasjon om hvordan dette kan benyttes i arkiv sammenheng.

Tirsdag 13.6.2017 - 10:00 til Onsdag 14.6.2017 - 16:00

KDRS Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA Maskinistgata 1 7042 Trondheim rhythmical E-post: post@kdrs.no Tlf: 73103160 Faks: 73103161.

Logg inn / Registrer deg

adjustment